GAELPORT ARTICLE ON THE INTERNET – 15/05/09

An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Dátheangachas i siopaí na Gaillimhe

Tá McCambridge’s agus Zhivago, a rinne athchóiriú le déanaí ar a shiopaí ar Shráid na Siopaí, tar éis an Ghaeilge a chuimsiú ina n-íomhá iomlán le cabhair ó Ghaillimh le Gaeilge.

Dúirt Natalie McCambridge as McCambridge’s “nuair a bhíomar ag déanamh an athchóirithe, bhraith muid gurbh deis iontach í chun infheictheacht na Gaeilge sa siopa a mhéadú. Ábhar bróid dúinn é go bhfuil cúpla ball foirne againn a labhraíonn Gaeilge agus thugamar faoi deara go bhfuil cuid mhór dár gcustaiméirí as an nGaeltacht ó dhúchas nó gur cainteoirí Gaeilge iad a bhfuil cónaí orthu i nGaillimh. Leagaimid an-luach ar an ngnó a fhaighimid uathu agus is mian linn é sin a léiriú tríd an nGaeilge a úsáid agus taitníonn sé go mór leis na turasóirí agus leis na cuairteoirí a thagann go  Gaillimh  í a fheiceáil chomh maith.  Is iontach an íomhá a thugann ár dteanga don Chathair, tá sí nádúrtha agus is cuid dár bhféiniúlacht í mar Ghaillimhigh!”.

Tá McCambridge’s ag déanamh gnó agus ag freastal ar mhuintir na Gaillimhe le 84 bliain anuas. Tá aithne mhaith orthu de bharr a mbia agus a gceapairí blasta. Tá táirgí nua tugtha isteach ag McCambridge’s mar uachtar reoite Murphy’s, feoil Tormey’s agus cistí le Goya’s.

Tá caife Ponaire agus seacláid the Uí Chonaill ar fáil sa bheár caife nua atá acu. Trasna na sráide, tá Zhivago tar éis críoch a chur le hathchóiriú mór ina siopa 3,600 troigh cearnach.

Tá urlár nua acu, níos mó cuntar díolacháin, raon níos leithne de CDanna agus DVDanna chomh maith le rannóg úrnua bronntanas agus mar sin cheap Zhivago go gcuirfí leis an íomhá iomlán ar bhealach an-dearfach dá mbeadh comharthaí úrnua acu a chuimseodh aistriúchán Gaeilge.

Ábhar bróid é do Zhivago go bhfuil siad ag freastal ar mhuintir na Gaillimhe le breis is 35 bliain, agus an raon is leithne de cheol traidisiúnta na hÉireann agus ceol tíre in Éirinn acu agus mar sin tá sé nádúrtha an Ghaeilge a úsáid sa siopa freisin.

Is í an fhís atá ag Zhivago don todhchaí ná taithí uathúil ar shiopadóireacht a chur ar fáil do chustaiméirí, ag tabhairt an luach, an raon agus an tseirbhís is fearr do gach cineál saoil. Mar sin má theastaíonn ceol, scannáin, bronntanais fhaiseanta nó fiú cara nua ón raon animaland uait, tá sé go léir ar fáil in aon áit amháin.

Ag labhairt ar son Zhivago, dúirt Gill Carroll “agus an lagtrá eacnamaíochta ar siúl, ceapaimid i Zhivago go bhfuil sé ríthábhachtach eolas a bheith againn ar riachtanais agus mianta ár gcustaiméirí ionas go mbeimid fós chun tosaigh mar mhiondíoltóir. Thugamar faoi deara go bhfuil níos mó daoine i nGaillimh, daoine óga ach go háirithe, ag labhairt Gaeilge. Ag breathnú ar an todhchaí, ceapaimid go n-éireoidh an Ghaeilge níos faiseanta fós agus tá an-áthas orainn an deis seo a bheith againn oibriú le Gaillimh le Gaeilge agus fáilte a chur roimh an athrú dearfach seo ar shochaí na hÉireann. Tá comharthaí dátheangacha ar na ballaí go léir do na hearraí sárdhíola agus ar ár gcuntair díolacháin. Táimid ag moladh dár mbaill foirne go léir beannacht “as Gaeilge” a thabhairt dár gcustaiméirí agus go deimhin tá na baill foirne ag baint taitnimh as a “gcúpla focal” a thaispeáint.

Buail isteach chuig  Zhivago le haghaidh ceoil, cainte, craic agus chun  margadh maith a fháil!!#

Tá an-áthas ar Ghaillimh le Gaeilge gur chinn dhá ghnó a bhfuil aithne mhaith orthu, a bhfuil brandaí láidre acu agus atá suite i gcroílár na Gaillimhe an Ghaeilge a úsáid.

Deireann Gearóidín Ní Ghioballáin, Bainisteoir Tionscadail le Gaillimh le Gaeilge “Tá an-áthas orainn go bhfuil an Ghaeilge á húsáid ag McCambridge’s agus Zhivago tar éis dóibh athchóiriú a dhéanamh le déanaí. Tacaíonn an dá ghnó go mór le Gaillimh le Gaeilge agus leis an obair a dhéanaimid chun Gaillimh a chur chun cinn mar chathair dhátheangach.

De bharr go bhfuil an Ghaeilge á húsáid acu déantar an clú agus cáil atá ar Ghaillimh mar chathair Ealaíon, Ceoil Traidisiúnta agus Gaeilge a mhéadú. Tá súil againn go spreagfaidh sé do ghnóthaí eile freisin an Ghaeilge a úsaid chun ár n-íomhá uathúil a fheabhsú agus chun clú Cultúrtha na Gaillimhe a neartú in Éirinn agus thar lear”.

Más mian leat leas a bhaint as an nGaeilge i do ghnó, déan teagmháil le Gaillimh le Gaeilge ar 091 568876 nó seol ríomhphost chuig eolas@gleg.ie

GaelRelease2

An Nuacht is déanaí le Gaelport.com

Dátheangachas i siopaí na Gaillimhe

Tá McCambridge’s agus Zhivago, a rinne athchóiriú le déanaí ar a shiopaí ar Shráid na Siopaí, tar éis an Ghaeilge a chuimsiú ina n-íomhá iomlán le cabhair ó Ghaillimh le Gaeilge.

Dúirt Natalie McCambridge as McCambridge’s “nuair a bhíomar ag déanamh an athchóirithe, bhraith muid gurbh deis iontach í chun infheictheacht na Gaeilge sa siopa a mhéadú. Ábhar bróid dúinn é go bhfuil cúpla ball foirne againn a labhraíonn Gaeilge agus thugamar faoi deara go bhfuil cuid mhór dár gcustaiméirí as an nGaeltacht ó dhúchas nó gur cainteoirí Gaeilge iad a bhfuil cónaí orthu i nGaillimh. Leagaimid an-luach ar an ngnó a fhaighimid uathu agus is mian linn é sin a léiriú tríd an nGaeilge a úsáid agus taitníonn sé go mór leis na turasóirí agus leis na cuairteoirí a thagann go  Gaillimh  í a fheiceáil chomh maith.  Is iontach an íomhá a thugann ár dteanga don Chathair, tá sí nádúrtha agus is cuid dár bhféiniúlacht í mar Ghaillimhigh!”.

Tá McCambridge’s ag déanamh gnó agus ag freastal ar mhuintir na Gaillimhe le 84 bliain anuas. Tá aithne mhaith orthu de bharr a mbia agus a gceapairí blasta. Tá táirgí nua tugtha isteach ag McCambridge’s mar uachtar reoite Murphy’s, feoil Tormey’s agus cistí le Goya’s.

Tá caife Ponaire agus seacláid the Uí Chonaill ar fáil sa bheár caife nua atá acu. Trasna na sráide, tá Zhivago tar éis críoch a chur le hathchóiriú mór ina siopa 3,600 troigh cearnach.

Tá urlár nua acu, níos mó cuntar díolacháin, raon níos leithne de CDanna agus DVDanna chomh maith le rannóg úrnua bronntanas agus mar sin cheap Zhivago go gcuirfí leis an íomhá iomlán ar bhealach an-dearfach dá mbeadh comharthaí úrnua acu a chuimseodh aistriúchán Gaeilge.

Ábhar bróid é do Zhivago go bhfuil siad ag freastal ar mhuintir na Gaillimhe le breis is 35 bliain, agus an raon is leithne de cheol traidisiúnta na hÉireann agus ceol tíre in Éirinn acu agus mar sin tá sé nádúrtha an Ghaeilge a úsáid sa siopa freisin.

Is í an fhís atá ag Zhivago don todhchaí ná taithí uathúil ar shiopadóireacht a chur ar fáil do chustaiméirí, ag tabhairt an luach, an raon agus an tseirbhís is fearr do gach cineál saoil. Mar sin má theastaíonn ceol, scannáin, bronntanais fhaiseanta nó fiú cara nua ón raon animaland uait, tá sé go léir ar fáil in aon áit amháin.

Ag labhairt ar son Zhivago, dúirt Gill Carroll “agus an lagtrá eacnamaíochta ar siúl, ceapaimid i Zhivago go bhfuil sé ríthábhachtach eolas a bheith againn ar riachtanais agus mianta ár gcustaiméirí ionas go mbeimid fós chun tosaigh mar mhiondíoltóir. Thugamar faoi deara go bhfuil níos mó daoine i nGaillimh, daoine óga ach go háirithe, ag labhairt Gaeilge. Ag breathnú ar an todhchaí, ceapaimid go n-éireoidh an Ghaeilge níos faiseanta fós agus tá an-áthas orainn an deis seo a bheith againn oibriú le Gaillimh le Gaeilge agus fáilte a chur roimh an athrú dearfach seo ar shochaí na hÉireann. Tá comharthaí dátheangacha ar na ballaí go léir do na hearraí sárdhíola agus ar ár gcuntair díolacháin. Táimid ag moladh dár mbaill foirne go léir beannacht “as Gaeilge” a thabhairt dár gcustaiméirí agus go deimhin tá na baill foirne ag baint taitnimh as a “gcúpla focal” a thaispeáint.

Buail isteach chuig  Zhivago le haghaidh ceoil, cainte, craic agus chun  margadh maith a fháil!!#

Tá an-áthas ar Ghaillimh le Gaeilge gur chinn dhá ghnó a bhfuil aithne mhaith orthu, a bhfuil brandaí láidre acu agus atá suite i gcroílár na Gaillimhe an Ghaeilge a úsáid.

Deireann Gearóidín Ní Ghioballáin, Bainisteoir Tionscadail le Gaillimh le Gaeilge “Tá an-áthas orainn go bhfuil an Ghaeilge á húsáid ag McCambridge’s agus Zhivago tar éis dóibh athchóiriú a dhéanamh le déanaí. Tacaíonn an dá ghnó go mór le Gaillimh le Gaeilge agus leis an obair a dhéanaimid chun Gaillimh a chur chun cinn mar chathair dhátheangach.

De bharr go bhfuil an Ghaeilge á húsáid acu déantar an clú agus cáil atá ar Ghaillimh mar chathair Ealaíon, Ceoil Traidisiúnta agus Gaeilge a mhéadú. Tá súil againn go spreagfaidh sé do ghnóthaí eile freisin an Ghaeilge a úsaid chun ár n-íomhá uathúil a fheabhsú agus chun clú Cultúrtha na Gaillimhe a neartú in Éirinn agus thar lear”.

Más mian leat leas a bhaint as an nGaeilge i do ghnó, déan teagmháil le Gaillimh le Gaeilge ar 091 568876 nó seol ríomhphost chuig eolas@gleg.ie